Rolf Nerlöv – Teckningar Drawings Tegninger

Svensk konst konstnar malare malning svenska konstverk_svenska konstnarer malningar teckning, teckningar oljepastell malning konstnarens atelje hem konstnar atelje konst. Konst Malmo malningar Skane. Skiss, studie konstnarshem, konstnarsliv atelier. Impressionism svensk modern konst. Skanekonstnar Malmo konstnar, malare, maleri Konstakademien Kopenhamn. Malmokonstnar Rolf Nerlov. Skane konst Osterlen konstnar, konstutstallning, konstgalleri Ystad, Naset, Skanor Falsterbo. Swedish art, painting, painter Swedish painters, paintings impressionist art. Swedish artworks. Drawing oil pastel painting, sketch, study art studio. Artist's home, life. Nordic, Scandinavian art, painters. Painter, painting The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Denmark. Scandinavian art, Nordic art. Modern art. Svensk kunst, kunstner, maler, maleri svenske malere, malerier, kunstvaerk. Kunstnerhjem. Tegning, olie pastel maleri. Nordisk, skandinavisk kunst, impressionister. Moderne kunst Malmo kunstudstilling, kunstgalleri Osterlen, Skane kunstner, Sverige kunst. Kunstner, maler Det Kongelige Danske Kunstkademi, Kobenhavn, Danmark.

Rolf Nerlöv inspirerades  av vardagens små händelser och av naturen omkring honom. Han tecknade vackra, ömsinta teckningar, studier och skisser av människor och djur, ofta som studier och förberedelse för skulptering och måleri. Han älskade att cykla runt i Malmös parker Kungsparken, Slottsparken, Pildammsparken och Rönneholmsparken. Om somrarna vistades han på den skånska landsbygden och i naturen i södra Skandinavien där han fann sina motiv. Han betraktade ingående naturen och träden som han älskade och de djur han träffade på; änder, svanar, sädesärlor, duvor, sothöns, koltrastar, ankor och många andra fåglar, kaniner, harar, hermeliner och minkar. Hemma i sin ateljé tecknade han sina vardagliga bruksföremål såsom stekpanna på spisen, redskap som hammare och såg, sin gamla pipa och kaffekopp, enkla lampor och fönsterkarmarna med sina blommor.

Rolf Nerlov Malmo konstnar, Skane, Sverige. Svensk konst konstnar malare malning svenska_konstverk svenska konstnarer malningar oljepastell malning. Abstrakt impressionism, svensk modern konst. Konstnar, malare, maleri Konstakademien Kopenhamn. Skane konst Osterlen konstnar, konstutstallning, konstgalleri Ystad, Naset, Skanor Falsterbo. Natur, landskap malning, landskapsmalning, landskapsmalare, park, tradgard. Romantik, romantisk konst nostalgi, nostalgisk impressionism abstrakt. Skane konst. Skandinavisk konst, nordisk konst. Swedish art, painting Swedish painter Swedish painters, paintings abstract impressionist art. Swedish artworks. Oil pastel painting, Nordic, Scandinavian art, painters. Painter, painting The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Denmark. Modern art. Abstract impressionism. Nature, landscape painting, park, garden. Romanticism, romantic nature painting. Nostalgia. Scandinavian art, Nordic art. Svensk kunst, kunstner, maler, maleri svenske malere, malerier, kunstvaerk. Olie pastel maleri. Nordisk, skandinavisk kunst, impressionister. Moderne kunst Malmo kunstudstilling, kunstgalleri Osterlen, Skane kunstner, Sverige kunst. Kunstner, maler Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kobenhavn, Danmark. Natur maleri landskab malerier have, park. Abstrakt impressionisme, moderne kunst romantik. Nostalgi. Skandinavisk kunst, nordisk kunst.

Rolf Nerlöv was always inspired by little everyday events and nature around him, and he drew beautiful, tender drawings, sketches and studies of humans and animals, often in preparation for sculpting and painting. He loved to ride his bicycle in Malmo’s city parks, and during  summer he spent time in the countryside in South Scandinavia in his search for motives. He observed and studied the animals he encountered; ducks, swans, wagtails, doves, coots, blackbirds and many other birds, rabbits, hares, ermines and minks. At home in his studio, he drew his ordinary home equipment such as a frying pan on the stove, simple lamps, tools such as hammer and saw, his old pipe and coffee cup and the window sills with their flowers.

.

Drawing portrait portraiture woman nude art study figure full figure. Swedish drawings sketch, sketches portrait. Teckning naken kvinna skiss konst studie sittande kvinna naken figurstudie konststudie nakenstudie kvinna naken helfigur teckning. Svenska teckningar skisser. Rolf Nerlov Malmo konstnar portratt. Tegning nogen kvinde skitse portraet Malmo kunstner kunst studie.

Drawing portrait portraiture woman art study figure Swedish drawings sketch knitting lady sitting sits knits handiwork. Teckning kvinna skiss stickande dam stickar sitter sittande kvinna handarbete konst figurstudie  svenska teckningar skisser studie skiss Rolf Nerlov Malmo konstnar portratt. Tegning kvinde portrat portraet malmo kunstner kunst studie.

Drawing woman nude figure Swedish art study sitting sketch. Teckning kvinna naken naket sittande svensk nakenstudie figur konst studie skiss Rolf Nerlov

Drawing woman reclining nude art study lying down, resting, figure Swedish sketch. Teckning liggande kvinna naken konst studie naket svensk nakenstudie skiss Rolf Nerlov

rolf_nerlov_skiss_ander

.

teckning_rolf_nerlov_skiss_sovande_hund

Rolf Nerlövs Konst:

SkulpturerSculptures

Porträtt Gudrun Brost Portrait

MålningarPaintings

Konstrecension Jean BolinderExistentiell Realism, Gåtfullhet och Magi

.

rolf_nerlov_skiss_mas

.

rolf_nerlov_skiss_ankor 1

.

rolf_nerlov_skiss_duva_dod

.

rolf_nerlov_skiss_anka_vilande 2

.

rolf_nerlov_skiss_ankor

.

rolf_nerlov_skiss_ander_ankor

.

rolf_nerlov_skiss_ankor_ander

.

rolf_nerlov_skiss_dod_duva

.

rolf_nerlov_skiss_duvor

Alla bilder © copyright Caroline Salthammer, Malmö. Alla rättigheter reserverade.

All images © copyright Caroline Salthammer, Malmö. All rights reserved.