Art · Artwork · Bildhauer · Billedhugger · Det Kongelige Danske Kunstakademi · Impressionism · Impressionism Skulptur · Impressionismen · Impressionist · Impressionist Art · Impressionistisk Konst · Konstakademien Köpenhamn · Konstnär · Konstnärer · Konstnärsnämnden Stipendium · Konststipendium · Kulturstipendium · Kunstakademiet i København · Kunstler · Kunstner · Malmö Konst · Malmö Konstnär · Malmö Konstnärer · Malmö Målare · Malmö Skulptör · Malmö Skulptörer · Malmö Skulptur · Malmö Stad · Malmö Stads Kulturstipendium · Malmo Art · Modern Art · Modern Konst · Modern Sculpture · Modern Skulptur · Nordic Art · Nordic Impressionism · Nordic Sculpture · Nordische Skulptur · Nordisk Impressionism · Nordisk Konst · Nordisk Kunst · Nordisk Kunstner · Nordisk Skulptur · Nordiska Konstnärer · Nordiska Skulptörer · Okategoriserade · Portrait · Portraiture · Porträtt · Porträttkonst · Rolf Nerlöv · Royal Danish Academy of Fine Arts · Scandinavian Art · Scandinavian Impressionism · Scandinavian Impressionist Art · Scandinavian Impressionists · Scandinavian Sculptor · Scandinavian Sculptors · Scandinavian Sculpture · Schwedische Bildhauer · Schwedische Kunst · Schwedische Kunstler · Schwedische Skulptur · Sculptor · Sculptors · Sculptures · Skandinavisk Impressionism · Skandinavisk Konst · Skandinavisk Skulptör · Skandinavisk Skulptur · Skandinaviska Konstnärer · Skandinaviska Skulptörer · Skandinaviske Billedhuggere · Skåne Konst · Skåne Konstnär · Skåne Konstverk · Skulptör · Skulptörer · Skulptur · Skulpturer · Skulpturkonst · Svensk Billedhugger · Svensk Impressionism · Svensk Konst · Svensk Konstnär · Svensk Kunst · Svensk Kunstner · Svensk Maler · Svensk Målare · Svensk Skulptör · Svensk Skulptur · Svenska Konstnärer · Svenska Konstverk · Svenska Målare · Svenska Skulptörer · Svenske Billedhuggere · Svenske Kunstnere · Svenske Malere · Svenskt Konstverk · Sverige · Sverige Billedhuggere · Sverige Konst · Sverige Konstnär · Sverige Konstnärer · Sverige Kunst · Sverige Kunstner · Sverige Kunstnere · Sverige Maler · Sverige Malere · Sverige Målare · Sverige Skulptör · Sverige Skulptörer · Sverige Skulptur · Sweden · Sweden Art · Sweden Sculptor · Sweden Sculpture · Swedish Art · Swedish Artwork · Swedish Impressionism · Swedish Painter · Swedish Painters · Swedish Sculptor · Swedish Sculptors · Swedish Sculpture · Swedish Sculptures

Rolf Nerlöv – Skulptur Porträtt av Svenska Ingmar Bergman Skådespelerskan Gudrun Brost. Sculpture Portrait of Swedish Ingmar Bergman Actress Gudrun Brost

Rolf Nerlöv har gjort ett ansiktsporträtt i form av ett skulpturhuvud av den svenska Ingmar Bergman skådespelerskan Gudrun Brost. Brost arbetade under denna tid på Malmö Stadsteater, nu Malmö Opera. Hon var en vän till Rolfs fru, Ann Salthammer Nerlöv, teaterchef Gösta Folkes sekreterare. Skulpturen ställdes ut vid en konstutställning på Galleri Ströget i Malmö. Skådespelerskan betraktar här sitt porträtt. Enligt uppgift i en tidningsartikel köptes skulpturen senare av Addos Konstförening.

rolf_nerlov_skulptur_gudrun_brost_portrattRolf Nerlöv, skulptur. Gudrun Brost, svensk skådespelerska och mor till Johannes Brost, beskådar sitt porträtt, ett skulpturhuvud. Swedish Ingmar Bergman actress Gudrun Brost with her portrait, a sculpture made by Rolf Nerlöv.

 

rolf_nerlov_skulptur_av_skadespelerskan_gudrun_brost_artikel_0

 

Svensk konst, svenska konstnarer, svensk konstnar, svensk skulptur, svenska skulptorer, svensk skulptor. Skulpturer, skulptera, skulptering. Svenska malare, svensk malare, svenska malningar, malning. Svenska konstverk, portratt, potrattkonst, kvinna, huvud, ansikte, ansiktsportratt brons, bronsportratt, bronsskulptur. Malmo konstnar Rolf Nerlov skulptor, malare. Konst Malmo skulptur, skulptorer, konstnarer. Kanda svenska skandinaviska konstnarer, kand svensk skandinavisk konstnar, malare. Skandinavisk konst, skandinavisk skulptur, skulptor, konstnar, malare, malningar. Skandinaviska konstnarer, skulptorer, skulpturer. Impressionism konst impressionistisk skulptur, impressionist, impressionister. Skulptur, skulptering, skulptera inspiration konstmuseum utstallning, modern konst, Danmark. Malmo museum, Malmo Konstmuseum konst, kultur. Kulturen Lund konst. Skane Konst Osterlen konstnarer malare, Ystad, konstnarer Sverige konst. Skagensmalerne, maler, Skagen malere, maleren. Skagen kunst, malerier, maleri. Skagenmalarna, skagenmalare, Skagen konst, konstnarer, malningar. Skulpturpark, park, skulptur Hollviken konst Naset konstnar Falsterbo konstnarer Skanor parker. Skulpturkonst, staty, statyer, konstgalleri, konstgallerier. Kopenhamn, Kobenhavn, Danmark. Modern konst, samtida. Malmokonstnarer, malmokonstnar, konstnarshem, konstnarsliv, konstnarskap. Skandinavisk, svensk kultur, kulturhistoria, historia, historisk, historiska. Swedish art, Swedish sculpture, Sweden. Scandinavian art, Scandinavian sculpture, sculptor, Swedish sculptors, sculptures. Bronze sculpture, bronze statue portrait of a lady, woman portraiture, face. Swedish painter, painters, paintings, Swedish painting, Swedish artwork, artworks. Sculpture Scandinavian art, sculpture Nordic art. Impressionism, impressionist art impressionistic sculpture, impressionists.  Swedish culture, art history. Art Copenhagen sculpture Denmark art, artist, art galleries, gallery art exhibition, sculpture Sweden art. Fine art, master great masters, masterpiece. Skagen painters, paintings, Skagen art, artists. Nordische Skulptur Schwedische Kunst Skulptur Skandinavische Kunst, Bildhauer Schwedische  Maleri. Gemalde Schwedische Maler, Malereien. Impressionismus, impressionistische kunst. Svensk dansk kunstner, kunst, maler, maleri, billedhugger, skulptur. Svenske danske kunstnere, malere, malerier, billedhuggere. Rolf Nerlov, Malmo, Scania, Skane, Sweden, Sverige. Schwedische Kunst, Schwedische Skulptur, Kunstler, Schwedische Maler, Malerei. Schwedischer Bildhauer, Skulpturen. Schwedische Gemalde. Kunst Nordische Skulptur, Bildhauer Nordische Kunstler. Skandinavische Kunst, Kunstler, Skandinavische Skulptur.

Rolf Nerlöv skulptur, porträtt av okänd dam, sculpture portrait of unknown lady.

En stor del av Rolfs skulpterande ägnades åt porträttkonst. Han skapade många impressionistiska, realistiska porträtt av kvinnor och män som träffande återger ansiktets karaktär och inre liv med en fin känsla och naturlig värdighet och elegans som präglar hans skulpturkonst. Rolfs äldre ansiktsporträtt och porträttbyster har ofta en expressionistisk och surrealistisk ton, medan senare skulpturer räknas till impressionism, med inslag av realism, naturalism och romantik.

Rolf Nerlöv utbildades vid Kungliga Danska Konstakademien i Köpenhamn. Han mottog Malmö Stads Kulturstipendium och Konststipendium från Konstnärsnämnden. Se hans konst här:

Skulpturer – Sculptures
Målningar – Paintings – Malerier
Teckningar – Drawings – Tegninger
Konstrecension Jean Bolinder – Existentiell Realism, Gåtfullhet och Magi – Kunstanmeldelse

 

Alla bilder © copyright 2015 – 2019 Caroline Salthammer. Alla rättigheter reserverade.

All images © copyright 2015 – 2019 Caroline Salthammer. All rights reserved.

Annonser