Rolf Nerlöv – Skulptur Porträtt av Svenska Ingmar Bergman Skådespelerskan Gudrun Brost. Sculpture Portrait of Swedish Ingmar Bergman Actress Gudrun Brost

Rolf Nerlöv skapade ett ansiktsporträtt i form av ett skulpturhuvud av den kända svenska Ingmar Bergman skådespelerskan Gudrun Brost. Gudrun Brost arbetade under denna tid på Malmö Stadsteater, nu Malmö Opera. Hon var en vän till Rolfs fru, Ann Salthammer Nerlöv, teaterchef Gösta Folkes sekreterare. Skulpturen ställdes ut vid en konstutställning på Galleri Ströget i Malmö. Skådespelerskan betraktar här sitt porträtt. Enligt uppgift i en tidningsartikel köptes skulpturen senare av Addos Konstförening.

rolf_nerlov_skulptur_gudrun_brost_portrattRolf Nerlöv, skulptur. Gudrun Brost, svensk skådespelerska och mor till Johannes Brost, beskådar sitt porträtt, ett skulpturhuvud. Swedish Ingmar Bergman actress Gudrun Brost with her portrait, a sculpture made by Rolf Nerlöv.

rolf_nerlov_skulptur_av_skadespelerskan_gudrun_brost_artikel_0

Svensk konst, svenska konstnarer, svensk konstnar, svensk skulptur, svenska skulptorer, svensk skulptor. Skulpturer, skulptera, skulptering. Svenska malare, svensk malare, svenska malningar, malning. Svenska konstverk, portratt, potrattkonst, kvinna, huvud, ansikte, ansiktsportratt brons, bronsportratt, bronsskulptur. Malmo konstnar Rolf Nerlov skulptor, malare. Konst Malmo skulptur, skulptorer, konstnarer. Kanda svenska skandinaviska konstnarer, kand svensk skandinavisk konstnar, malare. Skandinavisk konst, skandinavisk skulptur, skulptor, konstnar, malare, malningar. Skandinaviska konstnarer, skulptorer, skulpturer. Impressionism konst impressionistisk skulptur, impressionist, impressionister. Skulptur, skulptering, skulptera inspiration konstmuseum utstallning, modern konst, Danmark. Malmo museum, Malmo Konstmuseum konst, kultur. Kulturen Lund konst. Skane Konst Osterlen konstnarer malare, Ystad, konstnarer Sverige konst. Skagensmalerne, maler, Skagen malere, maleren. Skagen kunst, malerier, maleri. Skagenmalarna, skagenmalare, Skagen konst, konstnarer, malningar. Skulpturpark, park, skulptur Hollviken konst Naset konstnar Falsterbo konstnarer Skanor parker. Skulpturkonst, staty, statyer, konstgalleri, konstgallerier. Kopenhamn, Kobenhavn, Danmark. Modern konst, samtida. Malmokonstnarer, malmokonstnar, konstnarshem, konstnarsliv, konstnarskap. Skandinavisk, svensk kultur, kulturhistoria, historia, historisk, historiska. Swedish art, Swedish sculpture, Sweden. Scandinavian art, Scandinavian sculpture, sculptor, Swedish sculptors, sculptures. Bronze sculpture, bronze statue portrait of a lady, woman portraiture, face. Swedish painter, painters, paintings, Swedish painting, Swedish artwork, artworks. Sculpture Scandinavian art, sculpture Nordic art. Impressionism, impressionist art impressionistic sculpture, impressionists.  Swedish culture, art history. Art Copenhagen sculpture Denmark art, artist, art galleries, gallery art exhibition, sculpture Sweden art. Fine art, master great masters, masterpiece. Skagen painters, paintings, Skagen art, artists. Nordische Skulptur Schwedische Kunst Skulptur Skandinavische Kunst, Bildhauer Schwedische  Maleri. Gemalde Schwedische Maler, Malereien. Impressionismus, impressionistische kunst. Svensk dansk kunstner, kunst, maler, maleri, billedhugger, skulptur. Svenske danske kunstnere, malere, malerier, billedhuggere. Rolf Nerlov, Malmo, Scania, Skane, Sweden, Sverige. Schwedische Kunst, Schwedische Skulptur, Kunstler, Schwedische Maler, Malerei. Schwedischer Bildhauer, Skulpturen. Schwedische Gemalde. Kunst Nordische Skulptur, Bildhauer Nordische Kunstler. Skandinavische Kunst, Kunstler, Skandinavische Skulptur.

Rolf Nerlöv skulptur, porträtt av okänd dam, sculpture portrait of unknown lady.

En stor del av Rolfs skulpterande ägnades åt porträttkonst. Han skapade många impressionistiska, realistiska porträtt av kvinnor och män som träffande återger ansiktets karaktär och inre liv med en fin känsla och naturlig värdighet och elegans som präglar hans skulpturkonst. Rolfs äldre ansiktsporträtt och porträttbyster har ofta en expressionistisk och surrealistisk ton, medan senare skulpturer räknas till impressionism, med inslag av realism, naturalism och romantik.

Rolf Nerlöv utbildades vid Kungliga Danska Konstakademien i Köpenhamn. Han mottog Malmö Stads Kulturstipendium och Konststipendium från Konstnärsnämnden.

Se Rolf Nerlövs konst här  –  See Rolf Nerlöv’s art here – Se Rolf Nerlövs kunst her:

SkulpturerSculptures

MålningarPaintingsMalerier

TeckningarDrawingsTegninger

Konstrecension Jean BolinderExistentiell Realism, Gåtfullhet och MagiKunstanmeldelse

Rolf Nerlövs Biografi samt ett urval av hans konstverk

Alla bilder © copyright Caroline Salthammer, Malmö. Alla rättigheter reserverade.

All images © copyright Caroline Salthammer, Malmö. All rights reserved.